De jeugdraad

De jeugdraad?

De Tiense jeugdraad bestaat uit een aantal bestuursleden en een voorzitter. Het bestuur organiseert samen met de jeugddienst om de twee a drie maanden een vergadering. Elke Tiense jeugdvereniging die aangesloten is kan één of meerdere afgevaardigden sturen naar de jeugdraad. Besluiten nemen we veelal door stemming.  Elke vereniging heeft één stem uit te brengen.

 

Wat bespreken we?

Wanneer de politiek of een andere gemeentelijk orgaan  graag een belangrijke beslissing neemt zullen zij eerst de jeugdraad consulteren. De jeugdraad geeft vervolgens een advies (gunstig, negatief of wijzigingen). De politiek staat dan voor de keuze om naar dit advies te luisteren of dit naast zich neer te leggen. Ook kunnen de afgevaardigden tijdens de vergaderingen zelf een bepaalde situatie aankaarten die wij dan gezamenlijk naar de politiek kunnen brengen.

Enkele voorbeelden zijn:

  • Een aantal jeugdbewegingen zitten zonder lokalen, wij kaarten de situatie aan bij de burgemeester en schepenen waarna deze een oplossing gevonden hebben voor het probleem.
  • Na een aantal slechte ervaringen op fuiven besluit het bestuur van de jeugdraad om actie te ondernemen en samen te zitten in een werkgroep’ fuif ‘. Vanuit de gemeente kwam er veel belangstelling voor dit fuifbeleid waarna er samen met de stad Tienen een campagne gestart is.
  • De gemeente wilt het reglement voor het uitlenen van materiaal bij de jeugddienst aanpassen. Zij werkten een voorstel uit waarna de jeugdraad zijn mening mocht geven over de nieuwe regeling.

Maar we doen nog meer:

Het bestuur bestaat grotendeels uit (oud-) leiders van een jeugdbeweging. Doorheen de jaren merkten we op dat er een grote verdeeldheid was tussen de verschillende jeugdbewegingen. Door verschillende activiteiten te organiseren zoals de ‘samenspeldag’ en ‘de dag van de jeugdbeweging’ hebben we de Tiense jeugdbewegingen dichter bij elkaar kunnen brengen.

In jeugdwerk kruipt enorm veel passy en tijd, om hen die een enorme inspanning leveren voor hun jeugdvereniging te bedanken organiseren we twee jaarlijks de Tiense jeugdawards of TIJA’s waarbij we de vrijwilligers in de schijnwerpers willen zetten.

Meer informatie over deze activiteiten kan je vinden bij ‘activiteiten’.