De jeugdraad

De jeugdraad?

De Tiense jeugdraad bestaat uit een aantal bestuursleden en een voorzitter. Het bestuur organiseert samen met de jeugddienst om de twee a drie maanden een vergadering. Elke Tiense jeugdvereniging die aangesloten is kan één of meerdere afgevaardigden sturen naar de jeugdraad. Besluiten nemen we veelal door stemming.  Elke vereniging heeft één stem uit te brengen.

 

Wat bespreken we?

Wanneer de politiek of een andere gemeentelijk orgaan  graag een belangrijke beslissing neemt zullen zij eerst de jeugdraad consulteren. De jeugdraad geeft vervolgens een advies (gunstig, negatief of wijzigingen). De politiek staat dan voor de keuze om naar dit advies te luisteren of dit naast zich neer te leggen. Ook kunnen de afgevaardigden tijdens de vergaderingen zelf een bepaalde situatie aankaarten die wij dan gezamenlijk naar de politiek kunnen brengen.

Enkele voorbeelden zijn:

  • Een aantal jeugdbewegingen zitten zonder lokalen, wij kaarten de situatie aan bij de burgemeester en schepenen waarna deze een oplossing gevonden hebben voor het probleem.
  • Na een aantal slechte ervaringen op fuiven besluit het bestuur van de jeugdraad om actie te ondernemen en samen te zitten in een werkgroep’ fuif ‘. Vanuit de gemeente kwam er veel belangstelling voor dit fuifbeleid waarna er samen met de stad Tienen een campagne gestart is.
  • De gemeente wilt het reglement voor het uitlenen van materiaal bij de jeugddienst aanpassen. Zij werkten een voorstel uit waarna de jeugdraad zijn mening mocht geven over de nieuwe regeling.
 

Maar we doen nog meer:

Het bestuur bestaat grotendeels uit (oud-) leiders van een jeugdbeweging. Doorheen de jaren merkten we op dat er een grote verdeeldheid was tussen de verschillende jeugdbewegingen. Door verschillende activiteiten te organiseren zoals de ‘samenspeldag’ en ‘de dag van de jeugdbeweging’ samen met de ‘battle of the Tiense jeugdbewegingen’ hebben we de Tiense jeugdbewegingen dichter bij elkaar kunnen brengen.

Meer informatie over deze activiteiten kan je vinden bij ‘activiteiten’.

 
 

Werkgroepen

Naast de grote algemene vergaderingen houden wij als jeugdraad ons ook bezig met voorbereidend werk over thema’s die aan bod komen tijdens de algemene vergadering. Om dit zo efficiënt mogelijk te laten verlopen gebeurt dit aan de hand van werkgroepen.

  • Events

Binnen de werkgroep events bereiden we, zoals de naam het zelf zegt, alle evenementen voor. Dit kan gaan van een goede doel actie tijdens de Halloweenmarkt tot alles wat met de #DVDJB of samenspeldag te maken heeft. Ook de pop-up jeugdcafées worden hier vorm gegeven.

  • Communicatie

Werkgroep communicatie draait volledig om de communicatie met jullie, de Tiense jeugd. We zijn constant opzoek naar manieren om jullie actief en geïnformeerd te houden binnen de Tiense beleidsplannen.

  • Gezondheid

Zowel de fysieke als psychologische gezondheid van onze Tiense jongeren is iets wat ons heel nauw aan het hart ligt. Binnen de werkgroep gezondheid gaan we dan ook steeds opzoek naar mogelijke initiatieven om beide aspecten te verbeteren.

  • Infrastructuur

Tienen is een zeer grote stad met toch ook  wel relatief veel inwoners. Dit brengt met zich mee dat het niet altijd eenvoudig is voor de jeugdbewegingen de nodige plaats te vinden om te ontspannen/evenementen te organiseren/… Met de werkgroep infrastructuur bekijken we hoe we de stad en de verschillende jeugdbewegingen kunnen bijstaan met raad en daad.